ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 26639
Dane podstawowe 23929
Regulamin organizacyjny 15626
Wójt 11054
Zastępca Wójta 3821
Skarbnik 9285
Sekretarz 9861
Referaty i samodzielne stanowiska 8294
Referat Administracyjny 16379
Referat Budżetu i Finansów 13939
Referat Drogownictwa 3314
Referat inwestycji 20784
Referat Oświaty 6519
Referat Podatków i Opłat 3967
Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych 9469
Zarządzanie kryzysowe 7523
Radca Prawny 7354
Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 5699
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 5389
Archiwista 1177
Organy Gminy 14200
Wójt 9307
Sprawozdania 57380
Rada Gminy 208296
Przewodniczący 13764
Skład Rady 144771
Komisje 45018
Protokoły 356018
Posiedzenia Rady Gminy 0
Jednostki organizacyjne 13204
Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Jamielniku 12166
Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie 7986
Szkoła Podstawowa w Radomnie 8087
Szkoła Podstawowa w Skarlinie 7789
Szkoła Podstawowa im.Ks.K.Wróblewskiego w Gwiździnach 6867
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 7218
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie 9576
Gminne Centrum Kultury 9577
Ogłoszenia o naborze 262947
Procedury załatwiania spraw 68856
Referaty 61404
Sprawy 72232
Pomoc prawna 12668
Akty prawne 22486
Statut Gminy 739
Uchwały Rady Gminy od 2014 roku 0
Zarządzenia od 2014 roku 0
Uchwały Rady Gminy 3601123
Zarządzenia Wójta 3432911
Dziennik Ustaw 0
Szukaj aktu 1152
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Majątek i finanse 11677
Budżet 3817
Wieloletnia Prognoza Finansowa 0
Sprawozdania budżetowe 121381
Sprawozdania finansowe 1042
Sprawozdania łączne 3255
Urząd Gminy 3275
ZS w Bratianie 2985
SP w Skarlinie 2960
SP w Radomnie 2962
SP w Gwiździnach 2951
SP w Jamielniku 3002
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach publicznych 95354
Opinie RIO 98557
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 7636
Podatki i opłaty 45161
Interpretacje indywidualne 1837
Oświata 12573
Ogłoszenia 53528
Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych 8515
Projekty unijne 4000
Oświadczenia majątkowe 419882
Druki Oświadczeń 2307
Zagospodarowanie przestrzenne 226
Wyłożenia projektów MPZP 597
Gospodarka nieruchomościami 29215
Wykaz mienia 55145
Ogłoszenia 226498
Ochrona środowiska 9558
Azbest 28959
Utrzymanie czystości i porządku 44613
Decyzje środowiskowe 36097
Ocena jakości wody 46336
Rejestr Działalności Regulowanej 17097
Rejestr Informacji o Środowisku 1578
Łowiectwo 834
Polowania zbiorowe 5832
Książka polowań indywidualnych 2229
Inne 5109
Organizacje pozarządowe 18497
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 4272
Konkursy 185144
Roztrzygnięcia konkursów 120556
Wzory formularzy 11579
Wykaz organizacji pozarządowych 1321
Sport kwalifikowany 2462
Uchwała Rady Gminy 0
Komunikaty 6840
Wzory formularzy 3872
Konsultacje 122673
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 6732
Sprawozdania 18470
Kontrole 50376
Kontrola zarządcza 6094
Kontrole zewnętrzne 13271
Strategie, plany, raporty, opracowania, programy, projekty 112240
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7745
Rejestry 21808
Ewidencje 1811
Archiwa 5141
Stowarzyszenia i związki międzygminne 4903
Informacja o dostępności 3273
Ochrona Danych Osobowych 3817
Informacje nieudostępniane 8180
Petycje 27455
Wybory 1657
Wybory Prezydenta RP 37988
Wybory do Sejmu i Senatu RP 27567
Wybory ławników 5882
Wybory do Europarlamentu 2019 7576
Ponowne wybory w okręgu nr 10 4879
Wybory samorządowe 2018 23380

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 715
Statystyka 4997
O Biuletynie 7406
Rejestr zmian 1842106
Redakcja Biuletunu 5255
Instrukcja korzystania z BIP 7557
Pliki do pobrania 90273
Mapa serwisu 4342
Kanały RSS 2647

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Czym się zajmujemy 1483
Załatw sprawę On-line 0
Sesja Rady On-line 472
Portal Informacyjny Rady Gminy 0
Plan zamówień publicznych 19244
Zamówienia do 130 tys. złotych oraz archiwum zamówień do 30 tys. euro 473842
Zamówienia publiczne 1205885
Postepowania w trybie negocjacji 17859
Aktualności 105486
Informacje, Ogłoszenia, Obwieszczenia 526826
« powrót do poprzedniej strony