ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-02-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:24:11 Upublicznienie elementu informacja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak RI.6220.17.2022 z dnia 3 lutego2023 r.dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy o nowy budynek chowu trzody chlewnej o obsadzie 240 szt. wraz z infrastrukturą, na działce nr 207 obręb geodezyjny Gwiździny, gm. Nowe Miasto Lubawskie.
(widoczna od 2023-02-03 00:00:00 do 2023-02-18 00:00:00)
Alina Ławicka
13:18:49 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie znak: RI.6220.17.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie fermy o nowy budynek chowu trzody chlewnej o obsadzie 240 szt. wraz z infrastrukturą, na działce nr 207 obręb geodezyjny Gwiździny, gm. Nowe Miasto Lubawskie.
(widoczna od 2023-02-03 00:00:00 do 2023-03-04 00:00:00)
Alina Ławicka
09:52:22 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wyjaśnienie treści SWZ 03.02.2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej gminnych usług publicznych Michał Maron
09:51:44 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej gminnych usług publicznych Michał Maron

Zmiany z dnia: 2023-02-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:40:53 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wynikach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Andrzej Januszewicz
14:40:53 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Andrzej Januszewicz
14:35:06 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap II (tzw. pętla przy jeziorze) Michał Maron
14:34:26 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap II (tzw. pętla przy jeziorze) Michał Maron
10:15:58 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap II (tzw. pętla przy jeziorze) Michał Maron
10:14:06 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap II (tzw. pętla przy jeziorze) Michał Maron

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony