ˆ

Informacje, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na działkach nr ewid. 571/15, 448/1, 571/1, 571/2, 571/7, 571/8, 571/9, 571/10, 571/11, 571/3, 571/4, 571/12, 571/13, 571/5, 571/6, 571/14 w miejscowości Pustki

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-12 13:31:50 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-12 13:32:06 przez Andrzej Januszewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt., art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i 4 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2017 r. złożonego przez Pana Adama Stefaniak, reprezentującego „STELPROJEKT” Adam Stefaniak, ul. Sosnowa 14,   14-200 Iława, działającego z pełnomocnictwa Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń,
została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na:
 
budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami
 kablowo-pomiarowymi,
 
na działkach nr ewid. 571/15, 448/1, 571/1, 571/2, 571/7, 571/8, 571/9, 571/10, 571/11, 571/3, 571/4, 571/12, 571/13, 571/5, 571/6, 571/14  w miejscowości Pustki, obręb geodezyjny Radomno, gm. Nowe Miasto Lubawskie.
 
W Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, w pokoju nr 4 można zapoznać się z w/w decyzją o lokalizacji przedmiotowej inwestycji.
Decyzja niniejsza nie jest ostateczna.
Stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie   w terminie 14 dni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Jarzębowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Jarzębowska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 13:31:50
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Januszewicz Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 13:32:06
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Januszewicz Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 13:32:06
Artykuł był wyświetlony: 200 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Nowe Miasto Lubawskie