ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ - dz. 141/5 - TYLICE

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-03-20 13:49:09 Informacja ogłoszona dnia 2017-03-20 13:54:43 przez Marek Arentowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

        
 
Mszanowo, dnia 20.03.2017 r.
RI.6840.15.2016
O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U
 
WÓJT GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYSZCZEGÓLNIONEJ NIERUCHOMOŚCI
 
Lp
Nr KW
Nr ewid.
działki
Pow. działki
Położenie
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza  do przetargu
Wadium
w zł
1.
EL1N/00021491/3
141/5
0,1219 ha
Obręb geodezyjny Tylice
Nieruchomość gruntowa niezabudowana
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – symbol na rysunku planu „1MN” – Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/179/09
z dnia 21.07.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 127, poz. 1986).
 
26.100,00  zł
 
2.610,00  zł
 
     Nieruchomość objęta przetargiem jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
 
     PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU: 27 kwietnia 2017 r. o godz. 10 00 W URZĘDZIE GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE – sala nr 23 (I piętro – wejście przez sekretariat).
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r. na konto B.S. w Brodnicy o. Nowe Miasto Lubawskie nr: 95 9484 1121 2001 0121 6053 0005. Liczy się data zaksięgowania kwoty na koncie Gminy. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej - tj. 2.610,00 zł.
     O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – tj. 270,00 zł.
     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
     Do osiągniętej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
     W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium ulega przepadkowi.
     Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w całości obciążają nabywcę.
 
DODATKOWE INFORMACJE:
- DZIAŁKA MA BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO  DROGI GMINNEJ,
- ŁATWY DOSTĘP DO ZASILANIA ENERGETYCZNEGO,
- SIEĆ WODOCIĄGOWA  - UMIESZCZONA W PRZYLEGAJĄCEJ DRODZE GMINNEJ,
- ATRAKCYJNE, SPOKOJNE MIEJSCE Z ŁADNYM WIDOKIEM,
- KONTAKT - MAREK ARENTOWICZ, TEL. 56/ 47-26-304.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Arentowicz Data wytworzenia informacji: 2017-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Arentowicz Data wprowadzenia do BIP 2017-03-20 13:49:09
Wprowadził informację do BIP: Marek Arentowicz Data udostępnienia informacji: 2017-03-20 13:54:43
Osoba, która zmieniła informację: Marek Arentowicz Data ostatniej zmiany: 2017-03-20 13:56:50
Artykuł był wyświetlony: 70 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu